Karar defteri nedir?


Apartman veya site yönetimi olarak kırtasiyeden tedarik edilen, her sayfası numaralandırıldıktan sonra noter tasdiki ile devreye alın yönetim karar defteridir. Yönetimler aldıkları kararları yönetim kurulu imzaları ile beraber resmiyete gerekmektedir. Yıl sonlarında kapanış tasdiki yaptırılması gerekmektedir.

Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?



 • Malik nedir?
  Apartman yada sitede bulunan meskenlerin mülk sahibi anlamına gelmektedir....

 • Sakin nedir?
  Apartman veya Sitede mülk sahibi olarak yada Kiracı olarak yaşayan kişilerdir. ...

 • Kalk mülkiyeti kanunu nedir?
  Kat mülkiyeti, bir daireye veya iş yerine ne şekilde sahip olduğunuzu belirleyen kanuni bir tanımlamadır....

 • Site geliri nedir?
  Apartman yada Site yönetimine ait aidat, demirbaş, ısınma, sıcak su, ortak elektrik, ortak su, doğalgaz, reklam, promosyon gibi girdilerin genel ...

 • Site gideri nedir?
  Apartman yada sitenizde yapılan maaş, peysaj, güvenlik, kapıcı, bakım - onarım, kırtasiye, Tadilat-tamirat, Banka komisyonları, sgk gibi ç...