Kişi tanımlaması nasıl yapabilirim?


Apartman ve site sakinleri kişilerden oluşmaktadır. Kişi tanımlamaları Tanımlamalar- Site/bina - Kişi Bölümünden yapılmaktadır. Kişi bölümünde adı Soyadı ve Telefon numarası zorunlu alanlardır. Kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde maliklere tebligat zorunluluğu, kolluk kuvvetlerinin soruşturma işlemleri, kargo, giriş çıkış işlemleri, otopark kullanımı gibi birçok veriyi bu havuzdan beslenmektedir. Dolayısıyla kişi verilerinin sağlıklı ve eksiksiz olması yasal ve operasyonel açıdan yüksek öneme sahiptir. Kişi verilerinizi Excell tablosu ile kolaylıkla aktarım sağlanabilmektedir. Aktif kişi raporlaması Tanımlamalar-site/bina- bölümünden en altında yapılabilmektedir.

Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?