Site yöneticilerine ne gibi haklar verilebilir?


Site yöneticilerine maaş ve aidat muafiyeti gibi haklar verilebilir mi?

Siteye yöneticisi; Yönetim plânında başka türlü düzenlenmedikçe, blok kat malikleri kurulu blok için, blok niteliğinde olmayan yapıların yer aldığı parseldeki kat malikleri kendilerine özgülenen ortak yer ve tesisler için, toplu yapı temsilciler kurulu ise toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için atanıyor.

Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki kat maliklerinin; blok niteliğinde olmayan yapıların ortak yer ve tesisleri için yönetici ve denetçi, bu yapılardaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçiliyor. 

Toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi ise, toplu yapı temsilciler kuruluna katılan yönetici ve temsilcilerin, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile atanıyor.

Toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların sadece birkaçındaki kat maliklerinin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri tarafından, bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır. Peki, site yöneticisi maaş alır mı?

Kat mülkiyeti kanununa göre yöneticilerin yaptığı yönetim hizmeti karşılığında kat maliklerinden ücret alma hakları bulunuyor.

Ancak, apartman yöneticisinin alacağı miktar yasada belirlenmediği için, kat maliklerinin ortak bir noktada anlaşıp, belirlemeleri gerekiyor. Maaş haricinde aidattan muaf kalması gibi ilave haklar tanınabilir.

Site malik ve sakinlerden atanan yöneticilere bu gibi haklar tanınması durumunda Dijiyon yönetim panelinde yer alan Gelir Tanımlama sekmesi içindeki Yönetici öder mi? sorusuna cevap verilmiş olması gerekmektedir.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?