Apartman site yöneticisinin görevleri nedir?


Site yönetimi pek çok kişi için karmaşık ve zor gibi görünse de aslında belli bir takım dijital programlar sayesinde daha kolay ve sistemli hale getirilebilir. Ancak sitenin belli bir uyum ve düzen içinde olabilmesi adına mutlaka site yöneticisinin görevleri nelerdir? Sorusunun yanıtını bilmeniz gerekir. Ancak bu sayede daha sistematik ve daha kolay bir site yönetimi meydana çıkacaktır.

Site, pek çok daire ve binaların bir araya gelmiş halidir. Burada yaşayan kişilerin birbirine karşı hem hukuksal görevleri hem de ahlaki görevleri vardır. Dolayısı ile site içinde en ufak bir huzursuzluk bile tüm site sakinlerini etkileyebilir. Dolayısı ile site yöneticileri ve site sakinleri yönetim hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Site Yöneticilerinin Dikkate Alması Gereken Konular

Site yönetimi, bazı konuları mutlaka dikkate almalıdır. Burada hem hukuksal konular hem de insani konular adil bir şekilde ilerlemelidir. Ayrıca site yönetiminin daha profesyonel bir şekilde işlemesi için site yönetim programları ve yazılımları da kullanılmalıdır.

Site yöneticisi kendi için belirlenen hukuksal alanlar çerçevesinde hareket etmelidir; hiçbir site yöneticisi tek başına karar alma yetkisine sahip değildir. Bunun için belli hukuki kavramlar ve kurallar mevcuttur. Bu nedenle mutlaka yasalar çerçevesinde hareket etmeli ve alınacak kararlarda adil bir şekilde oylama yapmalıdır.

Site yönetimi planı; esasen bir sitenin doğru ve belli bir düzen içinde işleyişi için mutlaka site yönetim planı kullanılmalıdır. Site yönetim planı, sitede yer alan personellerin yetik alanları, görev alanları ve çeşitli kurallar mevcuttur. Bu kurallara site yöneticisi de dahil herkesin uyum sağlaması şarttır.

Site yönetiminde şeffaflık; belki de en önemli konuların başında site yönetiminde şeffaflık gelir. Etik sebeplerden dolayı ve kanuni yasalar gereği mutlaka site yönetiminde şeffaflığa özen gösterilmesi gerekir. Site yönetimi bu konuda arşivler tutmalı ve olası olumsuzluklar karşısında belli bir donanıma sahip olmalıdır. Örnek vermek gerekirse, site için yapılan harcamaların kayıtları ve faturaları herkese karşı açık olmalıdır.

Noter tasdikli defter tutmasite yöneticilerin mutlaka noter tasdikli defterler tutması gerekir. Örneğin, yapı kat malikleri-blok malikleri kurulu kararları ve protokolleri gibi yapılan her işlem için ayrıca defter tutulmalı ve bu defter noter tarafından tasdikleşmelidir.

Site Yöneticisinin Hakları Nelerdir?

Yöneticilerin uyması gereken bazı hukuki kuralların yanında belli birtakım hakları da mevcuttur.

Site yöneticisinin hakları ise;

  • Site yöneticisi kat malilerinin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği takdirde sözleşmeyi fesih edebiliyor.
  • Yönetimde gerekli olan masrafları ya da zararları kat maliklerinden tazmin edebilir.
  • Atanmış bir yönetici yönetim giderlerine isterse katılmayabilir.
  • Görevinden istifa etme hakkına sahiptir.

Öte yandan, site yönetimi için seçilen yönetici bir yıl için görevde kalır. Bir yılın sonunda ise yeni bir seçim yapılmaktadır.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?