Site yöneticisi nasıl seçilir?


Site yöneticisi seçerken kat mülkiyeti kanunları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sayede sitelerde seçilecek olan site yönetimi daha etkili ve daha başarılı bir şekilde çalışmaya başlayacaktır. Site yönetimi seçimleri sırasında bir defter alınmalı ve bu defter karar defteri niteliğinde olup, noterlikçe tasdik edilmelidir. Site yöneticisi seçilmeden önce toplantı detayları belirlenmelidir. Yani toplantının yeri, günü, zamanı ve konusu malik sahiplerinin bilgisine sunulmalıdır.

Site Yöneticisi Seçimleri İçin Kaç Kez Toplantı Yapılır?

Site yöneticisi için yılda bir kez seçimler yapılır. Seçimlerden 15 gün önce tüm daire sakinlerine bilgi ulaştırılmalı ve 15 gün süre verilmelidir. 15.  Günün sonunda seçimler yapılır. Eğer gerekli salt çoğunluk sağlanamaz ise o halde ikinci bir toplantı için yer ve zaman belirlenir. İkinci toplantıda  birinci toplantıya göre çoğunluk aranmaz. Toplantıda yapılan seçimler neticesinde salt çoğunluğun dediği tüm apartman sakinlerini etkiler. Ve toplantıda konuşulan her konu deftere kaydedilir. Kaydedilen defter noter onaylı olduğu için verilen doğru ve hilesizdir.

Site Yöneticisinin Dışarıdan Atanması

Site yöneticisi dışarıdan da atanabilir. Burada madde 34 kuralı uygulanır ve site yönetimi tek bir kişiye verilebileceği gibi üç kişilik bir kurula da verilebilir. Kat maliklerinin çoğunluğu ile ya da arsa payı bakımından çoğunluk kazanmış kişilerin çoğunluğu ile göreve getirilir.

Site Yöneticisi Kaç Yılda Seçilir?

Site yönetimi kanunlarına göre, yönetici yılda bir kez olmak üzere seçilmektedir. Bir yıllık görevi dolan kişi görevini başkasına bırakır. Eğer görevi bırakmak istemiyorsa yine seçimlere katılabilir. Oylamada salt çoğunluğun dediği kabul edilir. Madde 29 gereği yılda bir kez seçilen site yöneticisi için belli kurallar ve belli haklar çerçevesinde görevini yerine getirmektedir. Göreve geçirilen kişi site yönetim planına göre ve kanunların kendisine tanıdığı haklara göre görevine devam eder. Seçilen site yönetiminin amacı site içi nizamı sağlamak ve site içindeki birliğin tam bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmaktır.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?