Site yönetimi nasıl kurulur?


Site yönetimi nasıl kurulur? Site yönetimi apartmanlarda ve sitelerde beli bir düzeni sağlamak amacı ile oluşturulmaktadır. Bu yönetim sayesinde kişiler gerekirse sıfırdan yeni bir düzen kurabilirler gerek mevcut düzen üzerinden site yönetimine katkı sağlar. Göreve seçilen yöneticiler, 634 sayılı kat kanunu sayesinde ve burada yer alan 5. Madde ile görevlerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilirler. 634 sayılı kanunun 5. Maddesinde yer alan detaylar ise;

  • Genel kurulun belli bir zaman rutini içinde toplanması,
  • Her yıl düzenli bir şekilde yönetim planı oluşturulması,
  • Kat maliklerinin toplantıdaki sayısı,
  • Oylama için kişilerde aranan nitelikler,
  • Yapılan oylamalara katılma şartları,
  • Site yönetimi için yönetici belirlenmesi,
  • Yönetim için seçilen yöneticinin sorumlulukları,

Site Yönetiminde Kurulma Şartları

Kat malikleri, site yönetimi kurulmasında en ufak bir anlaşmazlık bile yaşamamalıdır. Her türlü probleme çözüm üretme yönüne gidilmelidir. Site yönetimi kurulması şartları kat maliklerini yakından ilgilendiren detaylardan biridir.  Özellikle kalabalık sitelerde site yönetimi kurularak daha düzgün bir şekilde işleyiş devam eder. Bu sayede sitelerin hem bina kısımları hem de bahçe ve garaj kısımları daha düzgün bir şekilde yönetilmiş olacaktır. Site yönetimi kurulması şartları bilinmeli ve bu yönde site yönetimi devam etmelidir.

İlk madde, binanın en az sekiz bağımsız bölümden oluşması halinde bir yönetici atanmalıdır. (burada dairelerin farklı kişilere ait olması gerekir. Tek birkaç kişiye ait olan binalarda yönetici seçilmez) ayrıca  site yönetimi için mutlaka salt çoğunluğunun sağlanması gerekir. Bir kez yöneticiliğe aday olan kişi görev süresi bittikten sonra tekrar aday olarak kendini gösterebilir. Site yönetimi kurulması şartları içinde yer alan bu kurallar dikkate alınmalıdır.

Site Yönetiminin Kurulması İçin Hangi Evraklar Gerekli

Site yönetimi kurulması için belli başlı birkaç evraka ihtiyaç vardır. Burada ilk olarak site projesi gerekir. Banka yazışmaları, gelir – gider defteri, banka bilgiler ve banka yazışmaları gibi evraklara ihtiyaç vardır. Site yönetimi nasıl kurulur? Sorularının cevabı bu bilgilerden ibarettir. Gerekli olan belge ve şartlar tamamlandığında site yönetimi kurulabilir.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?