Site yöneticisinin hakları


Site yönetimi, için gerekli olan kuralları ve yasaları sadece site yöneticileri değil aynı zamanda da site sakinleri de bilmelidir. Dolayısı ile site yöneticisinin hakları veya site yöneticisinin görevleri daha iyi bir şekilde anlaşılacaktır. Bilhassa yöneticilerin yasalar tarafından kendileri için sağlanmış olduğu hakları daha detaylı bir şekilde öğrenmeleri işlerini kolaylaştıracaktır.

Toplu alanlarda yaşamayı kolaylaştıran bir takım kurallar vardır. Ancak herkes bu kuralları dikkate almayabilir. Özellikle site yaşam alanlarında kat maliklerinin daha nizami bir yaşam sürebilmesi için salt çoğunlukla site yöneticileri belirlenir. Yöneticilere bir takım kurallar ve görevler verilirken, bir takım yönetici hakkı da verilmektedir. Bunun esas nedeni ise kat maliklerinin kurallara daha dikkatli yaklaşmaları gerektiğidir.

Site Yöneticilerine Verilen Yasal Haklar

Site yöneticileri için verilen haklar, tamamen yasalara bağlı olarak belirlenir. Yani her site kendi yönetici hakkını kendi belirlemez. Bir takım kısıtlamalara veya kurallara tabi tutulara site yönetici hakkı belirlenmiştir. Bunlar ise;

Site yöneticisi uğradığı zararı kat maliklerinden isteyebilir; kat malikleri sorumlu olduğu ödemeleri zamanında yapmaz ise yönetici, noter tarafından kat maliklerine ihtar gönderebilir. Ancak her şeye rağmen kat malikleri ödemelerini yapmaz ise site yöneticisi hiçbir yükümlülük almadan görevinden istifa edebilir ve uğradığı zararı yasalar çerçevesinde kat maliklerinden tazmin edebilir.

Yöneticinin ücret isteme hakkı vardır; her ne kadar site yönetim sözleşmesi içinde veya yönetim planı içinde belli bir ücret konusu geçmemiş olsa bile seçilen site yöneticisi kendisi için kat maliklerinden ücret talebinde bulunabilir. Bu durum ise tamamen yöneticinin kendi inisiyatifine kalmıştır. Yine kat malikleri yapılan toplantı ile ücret konusunu görüşüp bir karara varabilirler.

(Değişik: 13/4/1983 – 2814/13 md.) Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz. 

Dışarıdan atanan site yöneticileri sözleşmede yer alan ücreti tazmin edemediğinde yasalar çerçevesinde haklarını arayabilirler. Site yöneticisinin hakları olan ödeme için ise dava açmaları ve üzerine düşen hizmet ücretini almaları mümkün olacaktır.


Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?